top of page

PICKING ROUTE
OPTIMIZATION

Hangi Problemi Çözüyor?

  • Depo yönetim sistemi (WMS) tarafından oluşturulan siparişlerde ziyaret edilmesi gereken lokasyonların sırası  geleneksel algoritmalar tarafından yapılır veya optimize edilmemektedir. Depo çalışanın siparişi toplamak için 5 veya daha fazla lokasyona uğradığı durumlarda WMS tarafından oluşturulan lokasyon uğrama sırası çok büyük verimsizliğe yol açar.  

  • Toplama işleminin deponun toplam işletme maliyetlerinin %55'ini oluşturduğu bilinmektedir.

Faydası Ne?

  • Geleneksel sipariş toplama metotlarıyla oluşturulmuş sipariş toplama rotası yerine Yapay Zeka algoritmalarıyla en kısa yola yakın bir şekilde sipariş toplama rotasının oluşturulması 

  • Siparişte uğranılması gereken lokasyonlara depo çalışanının en kısa yola yakın bir şekilde uğraması sağlanır.  

  • Depodan yapılan sevkiyatların sayısı arttırılır. 

  • Mevcut operasyonun daha az çalışanla yapılmasına olanak sağlar. 

  • Depoda depo çalışanlarının ürün toplarken kat ettikleri mesafede %20-%30 ‘a kadar düşüş meydana gelir. 

How Does It Work?

  • Bu servisin çalışması gerçek zamanlı entegrasyon gerektirir. 

  • Depo yönetim sistemi(WMS) tarafından oluşturulan sipariş rotaları(uğranılacak lokasyon sıralaması) web servisleri aracılığıyla Bulut ortamında çalışan sistemimize optimize olmak için aktarılır. Optimize edilen rotalar web servisi aracılığıyla depo çalışanlarının el terminallerine veya WMS’e geri gönderilir. 

Nedir?

Geliştirilen yapay zekâ algoritması geçmiş sipariş verilerinden ve satış tahmin verilerinden öğrenerek her bir ürün için depodaki en doğru adreslemeyi sağlar. Bu sayede daha yüksek toplama verimliliği, azaltılmış işçilik maliyetleri ve optimum kapasite kullanımı elde edilir. 

What We Give You Different From Others?

Geleneksel sipariş toplama algoritmalarını(Largest Gap, S Shape vs.) kullanmak yerine Yapay Zeka algoritmalarını kullanıyoruz. 

bottom of page